1 Slå ett slag och fall i farstun

2 Kasta dig loss

3 Knyt en kärring

4 Lägga an på en klippa

5 Det hemliga båtspråket

6 Styr kosan

7 Sol, vind och vatten

8 Mobbning med vändåtta

9 Krabbans segeltrim.

10 Med bestick och konsol.

11 Det allra heligaste.

12 På sjön och i nätet.

13 Kuggfrågor för att testa ditt krabbindex.